Kevätkokous 29.4.2017

LAPIN VIHREÄT RY


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous


Aika: lauantai 29.4.2017 klo 11.00
Paikka: Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi

Esityslista

1. Kokouksen avaus


2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ote säännöistä: Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kokouskutsu Lapin läänissä yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus 2016

6. Tilinpäätös 2016

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

8. Lapin vihreiden puoluekokousedustajat:

Esittely, keskustelu ja valinta

Asia: Vihreiden puoluekokous järjestetään Tampereella 17.-18. kesäkuuta. Yhdistysten on nimettävä puoluekokousedustajat piirin kevätkokoukseen mennessä, mikäli yhdistys ei nimeä puoluekokousedustajiaan siirtyy oikeus nimeämiseen Lapin Vihreiden piirijärjestölle. Päätetään myös mahdollisista matkakorvauksista.

10. Muut esille nousevat asiat

11. Kokouksen päättäminen