Inari

Inari

 

 

 

 

 

 

61 Jentala Kai
56v, metsätalousinsinööri, eräopas

”Aion edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista ja tasapuolista kohtelua kunnanvaltuustossa.”

Kain vastaukset Ylen vaalikoneeseen

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Nieminen Emilia
36v, VTM, aineenopettaja

”Aion puhua koulutuksen puolesta ja edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä. Joukkoliikennettä ja vuokra-asuntoja tulisi lisätä Inarin kunnassa, molemmat edistäisivät osaavien työntekijöiden saamista kunnan alueelle ja turismia.”

Emilian vastaukset Ylen vaalikoneeseen

 

 

 

 

 

 

 

63 Niskanen Juho
39v, opettaja

”Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi on merkittävä tekijä Inarin vahvan ja vakaan tulevaisuuden rakentamisessa. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, turvaamalla heille hyvät olosuhteet kotikunnassamme, investoimme vahvasti kasvuun ja kehitykseen.
Haluan olla edistämässä myös kestävälle pohjalle rakentuvaa matkailua. Meidän tulee itse arvostaa ja kunnioittaa sitä pohjoisen ainutlaatuisuutta, jota voimme turisteille myydä ja markkinoida.”

Juhon vastaukset Ylen vaalikoneeseen

 

 

 

 

 

 

 

64 Puikko Maire
59v, luontokartoittaja

”Inarijärven rantametsien tulee säilyä hakkaamattomina ja muutenkin luonnonsuojelun oltava etusijalla luonnonkäytössä. Jätehuollon kuntoonlaitto on tärkeää, erityisesti biojäte on saatava käsiteltyä. Asuntojen saaminen muuallekin kuin keskuskylään Ivaloon on ollut pitkään puheissa ja sitä aion pitää esillä yhäkin. Inarin luonnonvarojen paikallisen hyödyntämisen on edistyttävä, erityisesti sienten, marjojen ja yrttien jalostus on erityismielenkiintoni kohteina.”

Mairen vastaukset Ylen vaalikoneeseen

 

 

 

 

 

 

 

65 Roos Anna (sit.)
39v, Kuvataiteilija

”Aion ajaa ekologista, ekonomista ja sosiaalista kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta kunnanvaltuustossa”

Anna vastaukset Ylen vaalikoneeseen

 

 

 

 

 

 

 

66 Schenk Birit (sit.)
50v Nettivastaava

 

 

 

 

 

 

 

67 Seurujärvi Miina (sit.)
43v, kielityöntekijä, FM.

”Haluan edistää kouluasioita Inarin kunnassa, ja etenkin saamenkielisen opetuksen asioita. Myös kouluruokailussa on kehittämisen varaa. Haluan edistää kylien välistä tasa-arvoa asuntopolitiikassa ja kunnan palveluissa. Haluan pitää porotalouden ja luontaiselinkeinojen puolta Inarin kunnan päätöksenteossa, etenkin maankäyttökysymyksissä. Haluan myös puolustaa kirjastotointa ja kansalaisopiston toimintaa kaikille kuntalaisille tärkeinä sivistyspalveluina.”

Miinan vastaukset Ylen vaalikoneeseen