Luottamustoimet

Kunnalliset luottamuspaikat

Kaupunginhallitus: vpj Sari Jokinen, varajäsen: Eero Yrjö-Koskinen

Sivistyslautakunta: Tiina Mämmelä, varajäsen: Sari Lukkaroinen

Kaupunkikehityslautakunta: Anni Antila, varajäsen Anne Lindgren

Sote-lautakunta: Sari Heijasto, varajäsen: Taina Karppinen

Tarkastuslautakunta: vpj Hanna-Leena Islander, varajäsen: Maria Pirttilä

Vesihuoltoliikelaitos: Harri Heinonen, varajäsen: Sami Louekari

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelujaosto: Sami Louekari, varajäsen: Harri Heinonen

Keskusvaalilautakunta: Anne Lindgren

Kuntapäivien edustaja: Sari Jokinen

Käräjäoikeuden lautamies: Joonas Mämmelä

Maakunnalliset luottamuspaikat

Hämeen liiton valtuusto: Anni Antila, varajäsen: Tiina Mämmelä

Jätelautakunta Kolmenkierto: Harri Heinonen, varajäsen: Sami Louekari

Hausjärvi

Kunnanvaltuusto
Auli Laine, vara Anne Hyvönen

Ylikunnalliset luottamuspaikat

KEVAn valtuuskunta, varajäsen Anne Lindgren