Riihimäen valtuutetut

Valtuutetut

Sari Jokinen

Nimi: Sari Jokinen
Titteli: Luokanopettaja, KM, kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja, äiti
Kuka minä olen? Olen 42-vuotias luokanopettaja ja kaupunginvaltuutettu. Tällä hetkellä olen töissä Eteläisellä koululla ja minulle koulujen arki on tuttua sekä ala- että yläkoulusta. Perheeseeni kuuluu aviomies ja neljä lasta. Lapsista Iida (14v), Onni (12v) ja Emilia (12v) käyvät Harjunrinteen koulua ja Aada (7v) Peltosaaren koulun eskaria. Asumme Vanhassa Peltosaaressa
Miksi Vihreät? Olen ensimmäistä kautta Vihreiden valtuustoryhmässä. Kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta minulla on koko 2000-luvun ajalta. Vihreissä olen päässyt oikeasti vaikuttamaan ja kertomaan omia näkemyksiäni asioihin. Vihreät on aidosti arvopuolue, joten olemme Riihimäen Vihreissä kiinnostuneita hyvin samanlaisista asioita ja haluamme yhdessä puolustaa mm. ympäristöä, luontoa, koulutusta, kulttuuria ja tasa-arvoa. Katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Haluamme varmistaa kestävän kehityksen keinoin lastemme ja koko maapallon tulevaisuuden.
Miksi haluat mukaan kunnan päätöksentekoon? Olen ollut mukana kunnallisessa päätöksenteossa jo muutaman kauden. Olen huomannut, että päätöksentekijöiksi tarvitaan hyvin erilaisia ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Perheellisenä ja opettajana minua kiinnostavat erityisesti perheiden ja lasten hyvinvointi. Koulujen arjen asiantuntijana haluan vaikuttaa siihen, että koulutukseen varataan riittävästi resursseja. Kunnissa päätetään jokaista kuntalaista läheisesti koskettavista asioista eikä ole yhdentekevää kuka noita päätöksiä tekee.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? Olen aktiivinen, asiantunteva ja aurinkoinen. Olen hyvä kuuntelemaan ihmisiä ja ottamaan asioista selvää. Olen hyvin verkostoitunut, neuvottelen mielelläni ja etsin toimivia ratkaisuja eri tilanteisiin. Toimin tällä hetkellä Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsenenä ja olen päässyt tutustumaan myös Vihreiden valtakunnalliseen päätöksentekoon. Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että kuntatasolla tehtävät päätökset ovat juuri niitä, joissa meitä Vihreitä tarvitaan erityisesti nyt, kun ensi vaalikaudella sote- ja maakunta-uudistuksen myötä sivistyspalvelut jäävät suurimmaksi kunnan vaikutusvallassa olevaksi toimialaksi. Koulutus ja kulttuuri ovat tärkeitä ja niihin panostamalla luomme kasvukykyä koko maahan.
Tutustu Facebook-sivuuni ja Twitter-tiliini.

 

Eero Yrjö-Koskinen

Nimi: Eero Yrjö-Koskinen
Titteli: Pääsihteeri, VTM
Kuka minä olen? Olen asunut Riihimäellä viimeiset 12 vuotta. Matkustan päivittäin junalla Helsinkiin, jossa työskentelen Kestävän kaivostoiminnan verkoston vetäjänä. Toimin aiemmin Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana (2002-2015), Euroopan parlamentin palveluksessa Brysselissä (1995-2002) sekä YK:n kehitysyhteistyötehtävissä Boliviassa (1991-1993). Olen myös Vapaus Valita Toisin ry:n puheenjohtaja, ja pyrkinyt sitä kautta nostamaan monia ajankohtaisia kysymyksiä esille. Julkaisin viime vuonna EU-kysymyksiä koskevan kirjan yhdessä Jouko Kajanojan kanssa. Seuraava kirja on jo työn alla, ja se käsittelee arktisten alueiden haasteita ilmaston ja meriveden lämpenemisen seurauksena. Harrastan uintia, lenkkeilyä, kulttuuria ja kirjallisuutta. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.
Miksi vihreät? Ympäristöasiat ovat aina olleet minulle tärkeitä. Olen toiminut vihreiden ensimmäisenä liittosihteerinä (1987-1988), vihreiden puoluehallituksen jäsenenä (2009-2011) sekä Riihimäen vihreiden puheenjohtajana ja Hämeen vihreiden hallituksen jäsenenä. Näissä vaaleissa olen ehdolla sitoutumattomana ehdokkaana.
Miksi haluan mukaan kunnan päätöksentekoon? Toimin edellisellä valtuustokaudella (2009-2012) vihreiden kaupunginvaltuutettuna. Sitä ennen olin pitkään tarkastuslautakunnan jäsenenä ja lopulta myös sen puheenjohtaja (2006-2009). Tunnen verraten hyvin kaupungin tilanteen ja sitä koskevat haasteet. Haluaisin toiminnallani varmistaa että Riihimäki säilyy lapsiperheille ja yrityksille viihtyisänä ja houkuttelevana kaupunkina myös tulevaisuudessa.
Muuta itsestäni: Olen toiminut sillanrakentajana monissa kiperissä tilanteissa, kuten nykyisessä työssäni kaivosteollisuuden ja sen keskeisten sidosryhmien välillä. Pyrin etsimään ongelmiin rakentavia ratkaisuja ottamalla huomioon eri osapuolten näkökannat. Riihimäen kaltaisessa kunnassa yhteistyö eri poliittisten ryhmien välillä on tärkeää. Haluaisin pitää tästä periaatteesta kiinni, mikäli tulen valituksi kaupunginvaltuustoon. Lisätietoja ajatuksistani ja toiminnastani löytyy facebook-sivuiltani.

 

Tiina Mämmelä

Nimi: Tiina Mämmelä
Titteli: Kouluterveydenhoitaja, kaupunginvaltuutettu 2012 alkaen, tarkastuslautakunnan jäsen 2012 alkaen. Lähihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, seksuaalikasvattaja ja -kouluttaja
Kuka minä olen? Olen vuonna 1977 Riihimäellä syntynyt aktiivinen kolmen tyttären ja yhden pojan äiti. Elämän varrella on tullut asuttua niin pääkaupunkiseudulla kuin ulkomaillakin. Vuonna 2008 paluu muutin takaisin Riihimäelle ja samaan aikaan heräsi kiinnostukseni kunnallispolitiikasta. Riihimäen Vihreisiin liityin 2009 ja edellisissä vaaleissa minut valittiin luottamustoimiin. Valtuuston lisäksi olen mukana monissa yhdistyksissä ja toimikunnissa, ja toimin myös kirkkovaltuutettuna ensimmäistä kautta.
Miksi Vihreät? Minulle tärkeitä asioita ovat tasa-arvo, koulutus, varhaiskasvatus ja kulttuuri luontoarvojen lisäksi. Tällä valtuustokaudella olen Riihimäen Vihreänä valtuutettuna ollut nostamassa esiin koulujemme remontointia, puolustanut pieniä luokkakokoja, vastustanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista, puolustanut pieniä ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa, tehnyt aloitteita ekotukihenkilöstä, varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta niiltä kuukausilta, jolloin lapsi ei käytä lainkaan päivähoitoa.
Vihreät ovat arvopuolue ja siksi minun puolueeni. Vihreissä voin ajaa niitä asioita, jotka minulle ovat tärkeitä eikä vihreissä ole sellaista puoluekuria kuin muissa isoissa puolueissa.
Miksi haluan mukaan kunnan päätöksentekoon? Ensimmäinen kausi valtuustossa ja tarkastuslautakunnassa ovat opettaneet paljon. Mitä enemmän olen saanut tietoa, sitä enemmän olen oppinut ymmärtämään, miten monelta kantilta asiaa pitää tarkastella ennen päätöksentekoa. Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni ja ikävä kyllä valtuuston tämänhetkinen keski-ikä näkyy myös tehdyissä päätöksissä. Vaikka itsekin olen keski-ikäinen, valtuustossa olen yksi nuorimmista. Päätöksen teossa olen nähnyt, miten kuntapolitiikissa voidaan vaihtaa maan hallituksen tekemiä linjauksia esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei nostettu lain sallimalle tasolle.
Muuta itsestäni: Olen ollut Riihimäen Nuorisoteatterissa sen alkuajoista asti. Edelleen toimin nuorisoteatterin hallituksen sihteerinä. Teatteri on tärkeä osa perheeni elämää. Olen mukana monissa yhdistyksissä ja toimikunnissa. Perheemme koiran ja lasten kautta ovat Riihimäen lähimetsät ja luontopolut tulleet tutuiksi. Luonteeltani olen yhteistyökykyinen, positiivinen ja sosiaalinen. Tärkeintä elämässäni on perhe. Lasten takia haluan olla rakentamassa heille tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa ja kotikaupunkia Riihimäkeä.

 

Anni Antila

Nimi: Anni Antila
Titteli: Upseeri evp, freelancer
Kuka olen: Olen 42-vuotias uusperheellinen, Riihimäeltä lähtöisin oleva ja tänne palannut. Uskon vahvasti inhimillisyyteen, yhteisöllisyyteen ja sivistykseen. Minulla on upseerin koulutustausta, jota täydentävät mm. taidehistorian ja museotekniikan osaaminen.
Miksi vihreät: Arvoissani korostuvat tasa-arvoisuus, vuorovaikutus, yhteisöllisyys sekä yksilön ja yhteiskunnan välinen tasapuolisuus eivät ole millään tavoin uusia asioita, mutta meidänkin aikamme ihmisten on kyettävä toteuttamaan niitä muuttuvissa ja uudenlaisissa olosuhteissa. Meillä ei ole varaa muuhun kuin uusien, toimivien ja dynaamisten ratkaisujen löytämiseen, ja siksi olen valinnut Vihreät. Olisi harhaa arvioida ympäristöä minään ulkopuolisena asiana, koska olemme jokainen osa sitä. Meillä on vastuu sekä teoistamme, että niiden seurauksista. Katson, että Vihreät enemmän kuin muuta pystyvät rohkeasti keskittymään tulevaan.
Miksi haluan mukaan kunnan päätöksentekoon: Yhteisön voima on sen sisäisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Riihimäki on hieno ja hyvä kaupunki, joka on saanut jo tuta viime vuosikymmenten suuret rakenteelliset muutokset, ja meillä on nyt huikea mahdollisuus aidosti viedä omaa kotikaupunkiamme muutosten läpi. Työkokemukseni niin puolustushallinnossa kuin muutkin elämänkokemukset ovat antaneet minulle uskoa siihen, että ihmiset pystyvät ylittämään omat rajansa työskennellessään tavoitteellisesti ja yhdessä. Minusta on upeaa olla mukana tekemässä Riihimäkeä!
Mitä muuta haluan kertoa itsestäni: Pidän kulttuuria korkeassa arvossa niin työssäni kuin harrastuksenakin. Tunnen historian lisäksi suurta mielenkiintoa myös tulevaan, ja oikeaa intohimoa polkupyöräilyyn. Aiempien kokemusteni vuoksi uskon, että pystymme yhdessä tietojamme, taitojamme ja ymmärrystämme yhdistämällä tuottamaan uutta ja eteenpäin vievää voimaa muutosten keskellä.

 

Hanna-Leena Islander

Nimi: Hanna-Leena Islander
Titteli: Tuotantopäällikkö, energiatekniikan diplomi-insinööri
Kuka minä olen? Olen 40-vuotias , kolmen tyttären (18 v ja 8 v kaksoset) aktiivinen äiti. Perheestä löytyy myös kaksi vesikoiraa ja yksi kissa. Syntyperäinen riihimäkeläinen, koti sijaitsee Parmalassa. Harrastuksiini kuuluu  kuorolaulu, koirat, elokuvat ja lukeminen. Toimin työpaikallani ylempien toimihenkilöiden varaluottamusmiehenä ja olen aktiivisesti myös mukana yhdistystoiminnassa sekä asuntoyhtiön hallituksessa.
Miksi Vihreät? Vihreiden ajatusmaailma ja arvot edustavat sitä, mitä itsekin arvostan. Vastuu, vapaus ja välittäminen ovat osa minua, kuten myös Vihreitä.
Miksi haluat mukaan kunnan päätöksentekoon? Kuntapolitiikka ja kunnallinen vaikuttaminen ovat aina kiinnostaneet, vaikka en ole aiemmin ehdokkaana ollutkaan. Haluan olla mukana tekemässä järkeviä ja kestäviä päätöksiä sekä vaikuttamassa kotikuntani tulevaisuuteen. En halua olla sivusta kommentoimassa Riihimäkeä koskevia asioita vaan haluan olla mukana varmistamassa että asioista päätetään arvojeni mukaisesti.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? Koen olevani oikea henkilö osallistumaan kunnan päätöksen tekoon, niin persoonani, työkokemukseni kuin koulutukseni puolesta. Päätöksenteossa toimin tosiasiallisen tiedon pohjalta, mielipiteitäni selkeästi perustellen. Tutustu ehdokassivuuni tästä.

 

Varavaltuutetut:

Sari Heijasto (sit.)

Nimi: Sari Heijasto, ensimmäinen varavaltuutettu
Titteli: Työterveyshoitaja, koulutus: lähihoitaja, terveydenhoitaja, liikunta-alan täydennyskoulutus, luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelija
Kuka minä olen? Olen 42-vuotias, naimisissa, 8-vuotiaan pojan äiti. Tällä hetkellä olen opintovapaalla työterveyshoitajan työstäni. Opiskelen luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa Hyriassa alkumetreillä. Olen aloittamassa myös keskusjärjestö Akavan jäsenliittojen alueverkoston jäsenenä Suomen Terveydenhoitajaliiton Hämeen yhdistyksen puolesta.
Miksi Vihreät? Olen lähtenyt ehdokkaaksi täysin luonnon – ja ympäristön kehittäminen ja suojelu edellä. Yhteiskunta pyörii rahan ja talouden ympärillä ja se on ymmärrettävää. Se, missä ja millaisessa ympäristössä kaikki tämä tapahtuu, on myös merkityksellistä. Vihreiden vaaliohjelmassa on paljon hyviä, inhimillisiä kehityskohteita ja uudistuksia, jotka voin helposti allekirjoittaa.
Miksi haluan mukaan kunnan päätöksentekoon? Jos minulle suodaan niin suuri luottamuksenosoitus, että tulen valituksi, lupaan käyttää kaikki mahdollisuuteni vaikuttaa siihen, että kaupunkimme huomioi Vihreiden 12 valtakunnallista vaalilupausta päätöksenteossaan, soviteltuna oman kuntamme tarpeisiin. Henkilökohtainen painotukseni on edelleen ympäristön ja luonnon puolella.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? On todettu, että luonnossa liikkuminen parantaa mielialaa ja terveyttä jo lyhyessä ajassa. Riihimäellä on erityisen hienoja ulkoilumahdollisuuksia, ja se on vehreä kaupunki. Toivon, että kunnassa ylläpidetään ja kehitetään edelleen asukkaiden mahdollisuuksia hakeutua luonnon pariin myös keskustan alueella ja lähikunnissa, sekä lisätään tietoisuutta sen terveyttä edistävistä vaikutuksista. Etenkin lapset ja nuoret tulisi ”kiinnittää” rikkaaseen luontoomme, jotta siitä muodostuisi heille luonteva ympäristö, ja he oppisivat arvostamaan sen merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä.

 

Sami Louekari

Nimi: Sami Louekari, toinen varavaltuutettu
Titteli: Filosofian tohtori
Kuka minä olen: Olen 47-vuotias, naimisissa ja 8- ja 4 -vuotiaiden poikien isä. Työkseni tutkin ja opetan.  Olen Riihimäen Vihreiden puheenjohtaja.
Miksi haluan mukaan kunnan päätöksen tekoon?
Haluan olla mukana tekemässä Riihimäkeä vihreämmäksi ja entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää.  Kunta vastaa lukemattomista konkreettisesti arkeemme vaikuttavista asioista: Se millaisia Riihimäellä ovat koulut, päiväkodit ja kirjastot, kuten myös esimerkiksi urheilukentät, pyörätiet ja hiihtoladut, on meidän riihimäkeläisten päätettävissä.  Kunnissa tehdyt päätökset vaikuttavat myös sellaisin suuriin vähemmän jokapäiväisessä arjessamme näkyviin haasteisiin kuin kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Kuntapäättäjänä voisin olla vaikuttamassa näihin tärkeisiin asioihin.
Minä näen tulevaisuuden Riihimäen vireänä ja reiluna kaupunkina, jossa on tilaa ja mahdollisuuksia elää monenlaisissa elämäntilanteissa.  Se on myös kaupunki, jossa on elävä keskusta. Toivon, että voin olla mukana kehittämässä Riihimäkeä positiivisen ilmapiirin kaupungiksi, johon jokainen tuntee kuuluvansa ja jossa jokainen voisi sanoa tyytyväisenä: Minä riksulainen.
Miksi vihreät?
Olen ajatusmaailmaltani ollut vihreä jo nuoresta pitäen. Opiskeluaikoinani olin mukana luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnassa, mutta politiikan lähdin mukaan myöhemmin aikuisiällä. Metsät, luonto, hyvät ulkoilumahdollisuudet, kuten myös helppo liikkuminen niin jalan, pyörällä kuin julkisella liikenteellä ovat minulle tärkeitä asioita, joiden puolesta vihreät työskentelevät.
Kestävän kehityksen ja luonnon lisäksi vihreät puolustavat minulle monia tärkeitä arvoja. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus sekä avoin ja demokraattinen päätöksenteko ovat minulle ehdottoman tärkeitä perusarvoja. Puolustan vahvasti sosiaalista oikeudenmukaisuutta; yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on aina otettava huomioon päätösten vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin ja puolustettava heitä. Olen arvoliberaali, ja haluan antaa tilaa ihmiselämän moninaisuudelle ja erilaisuudelle. Vihreät on puolue, joka toimii näidenkin arvojen puolesta.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi.
Olen asioihin perehtyvä, mutkaton ja ennakkoluuloton.  Viihdyn hyvin ihmisten seurassa, nautin yhdessäolosta ja keskusteluista niin ystävieni kanssa kuin muutoinkin. Pidänkin kovasti työni toisesta puolesta eli opettamisesta. Konserteissa ja keikoilla tykkään käydä. Harrastuksiini kuuluu ulkoilua ja liikuntaa, joista suunnistus on rakkain. Lasteni harrastusten kautta olen päässyt tutustumaan myös jalkapallon ja käsipallon maailmaan. Vanhojen talojen remontoinnista on myös tullut harrastukseni ja elämäntapakin.

 

Anne Lindgren

Nimi: Anne Lindgren, kolmas varavaltuutettu
Titteli: Järjestöasiantuntija, Tehy ry. Lähi-, sairaan-, terveydenhoitaja, Yhteisöpedagogi YAMK, YTM-opiskelija.
Kuka minä olen? Olen Anne Lindgren (os. Eskman), avioliitossa ja kahden teini-ikäisen tyttären äiti. Toimin Riihimäen Vihreissä varapuheenjohtajana. Asumme täällä Riihimäen Otsolassa omakotitalossa.
Miksi vihreät? Edustan punavihreää ajatusmaailmaa. Vihreissä on oikeus olla sitä mieltä mitä on. Minulle yksi merkittävimpiä asioita puolueen valinnassa on Vihreiden selkeästi tulevaisuusorientoitunut politiikan tekotapa ja pyrkimys politiikan uudistamiseen. Päätöksenteon on nyt ja tulevaisuudessa perustuttava kestävän kehityksen periaatteille. Tämän päivän päätökset ovat lastemme tulevaisuutta.
Miksi lähdin mukaan toimintaan? Olen aktiivinen kansalais- ja järjestötoimija. Olen paikallislehdessä ottanut kantaa mm.  synnytysten tulevaisuuteen, junaliikenteen vähentämiseen, Riihimäen strategiaan ja junaliikenteen puolustamiseen. Lisäksi olen yleisöosastolla avannut työelämän peruskysymyksiä. Vaalien alla kirjoitin huolestani päättäjien korkeaan keski-ikään liittyen ja kannustin äänestämään nuorempaa verta valtuustoon. Heikon ennakkoäänestystilanteen selvittyä kannustin ylipäätään käyttämään äänioikeutta tulevissa kuntavaaleissa. Koen tärkeäksi, että epäkohdista puhutaan ääneen silloin kun ne havaitaan.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? Monipuolinen työ- ja koulutuskokemukseni tukee politiikkaan mukaan lähtöä. Olen vuosia työskennellyt terveydenhuollon eri työpaikoissa niin kunnan, yksityisen kuin valtionkin sektoreilla. Tällä hetkellä työskentelen järjestöasiantuntijana Tehyssä. Ammattiliitossa työskentelyn myötä minulla on laajat asiantuntijaverkostot käytettävissäni niin työelämän kun terveydenhuollon kysymyksiin liittyen. Voit halutessasi tutustua minuun tarkemmin Infografini ja blogini kautta.

 

Kati Alanen

Nimi: Kati Alanen, neljäs varavaltuutettu
Titteli:
ympäristöteknologian insinööri (AMK), laborantti ja varavaltuutettu
Kuka minä olen? Olen paljasjalkainen riksulainen paluumuuttaja. Ikää on reilut neljäkymmentä ja töitä olen tehnyt Ekokemin laboratoriossa vuosituhannen alusta asti. Lapsia minulle on kolme, joista vanhin on jo omillaan ja nuorin vielä vaipoissa.  Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä ja pyrin toimimaan ympäristön hyväksi muun muassa kierrättämällä ja opettamalla samoja arvoja myös lapsilleni. Vaatehankinnat teen pääasiassa kirpputoreilta. Mielestäni myös pienillä arkisilla valinnoilla voi edistää ympäristön ja luonnon hyvinvointia.
Miksi haluan mukaan kunnalliseen päätöksentekoon? Varavaltuutettuna olen päässyt seuraamaan läheltä kunnallista päätöksentekoa ja todella ymmärtänyt kuinka suuri vaikutus kunnallispolitiikalla on ihmisten arkeen. Minulla on vahva oikeudentaju, ja vaikka en ole aina ensimmäisenä äänessä, on minulla vahvat mielipiteet monesta asiasta ja uskallan myös tuoda ne julki. Pyrkimys aitouteen ja avoimuuteen sekä ihmisten erilaisuuden kunnioitus ovat  kantavia teemoja elämässäni.
Miksi vihreät? Vihreät on siitä hieno puolue, että sinä saat olla juuri niin vihreä kuin olet. Vihreydelle ei ole olemassa ohjesääntöä vaan kaikki ihmiset ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Arvopohja on vihreissä ihmisiä yhdistävä tekijä. Riihimäen Vihreissä on mahtavaa se, että jokaisessa kokouksessa keskustellaan paljon. Me päätämme yhdessä mitä asioita haluamme viedä eteenpäin. Jokainen saa äänensä kuuluviin ja tuotua esiin itselle tärkeitä asioita.
Muuta? Harrastan yhdistystoimintaa ja olen toiminut Riihimäen Toimihenkilöt Pro ry:n hallituksessa kymmenen vuotta. Tämän vuoden alusta alkoi pesti työpaikkani toimihenkilöiden varaluottamusmiehenä. Olen toiminut pitkään AY-kentässä erilaisissa toimissa, mutta ensimmäistä kertaa luottamusmiehenä. Poikani jalkapalloharrastuksen takia minut imaistiin myös RiPSin toimintaan ja olen toiminut poikani nykyisen joukkueen joukkueenjohtajana viime syksystä. Mielestäni politiikkaan tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat ajatella asioita laajasti eri näkökulmista koko kaupungin hyvinvointia ajatellen. Kaupungin kehittämistä pitäisi miettiä huomattavasti nykyistä pidemmällä aikajänteellä, jotta vältyttäisiin poukkoilulta päätöksissä. Toivottavasti uusi strategia tuo tähänkin uusia tuulia!

 

Harri Heinonen

Nimi: Harri Heinonen, viides varavaltuutettu
Titteli: ICT palveluarkkitehti 52v, naimisissa, kaksi aikuista tytärtä, pikkupojan isoisä.
Kuka minä olen? Olen pitkän linjan IT-ammattilainen, nähnyt teknologian kehityksen ja sen tuomat hyödyt sekä hankaluudet. Nykyisin IT-palveluilla pystytään tukemaan yhteiskunnan perustoimintoja, ja niiden avulla voidaan edistää myös vihreille tärkeitä arvoja, kuten energiankäytön optimointia, turhan liikenteen vähentämistä, ihmisten demokraattista vaikuttamista sekä julkishallinnon asioinnin sujuvoittamista mm. terveydenhoidossa.
Miksi vihreät? Harrastan monenlaista liikuntaa ulkoilmassa. Luonto on tullut tutuksi lapsesta asti erilaisissa aktiviteeteissa. Haluan että myös lapsenlapseni voi nauttia puhtaasta suomalaisesta luonnosta ja hämmästellä sen ihmeitä. Vihreät ovat perinteisesti tehneet luonnonläheistä, inhimillistä ja empaattista politiikkaa, jota näinä aikoina tarvitaan. Siksi päätin lähteä mukaan vihreäksi kunnallisvaaliehdokkaaksi.
Miksi haluat mukaan kunnan päätöksentekoon? Luonto sekä muut ’hiljaiset osapuolet’ joutuvat usein ensimmäisenä kärsimään, kun taloudellinen tilanne kiristyy, ja mietitään mistä säästetään ja mihin yhteisiä varoja käytetään. Monimuotoinen luonto sekä terveellinen ja viihtyisä ympäristö ovat kuitenkin ihmisen sekä muiden elollisten olentojen hyvinvoinnin perusedellytys. Niiden huomioiminen kestävästi vaatii pitkäjänteistä politiikkaa. Ohimenevien taloudellisten ilmiöiden aiheuttamien äkkiliikkeiden läpi pitäisi säilyttää periaatteet, jotka kantavat yli lyhytnäköisen taloudellisten etujen tavoittelun.
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? Olen toiminut useita vuosia paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivina, ja viime aikoina puheenjohtajana. Tärkeimpiä saavutuksia yhdistyksessä on ollut mm. Vahteriston luonnonsuojelualueen perustaminen, kaupungin viheralueiden suojelu rakennuspaineilta, Peltosaaren kosteikkopuisto sekä luontoon liittyvien yleisötapahtumien järjestäminen. Pääasiallinen vaaliteemani onkin luonnonsuojeluun liittyvien näkökulmien esillä pito kovien taloudellisten arvojen paineissa