Valitse sivu

Heli-Hannele Haapaniemi

Heli-Hannele Haapaniemi

Heli-Hannele Haapaniemi

Olen ehdolla kuntavaaleissa koska Ii on minulle rakas ja haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, millaiseksi ympäristöksi asua ja elää se kehittyy.

Olen Iin Vihreiden puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennejaoston jäsen ja mukana useiden toimielinten ja työryhmien työskentelyssä. Kunnan päätöksenteko ja vaikuttamiskeinot ovat tulleet tutuiksi kuluvan valtuustokauden aikana. Olen saanut perehtyä asioihin laajasti ja oppinut paljon. 

Olen syntynyt Alatorniolla, lapsuuden ja nuoruusajan asuin Kemissä, missä äitini ja veljeni perhe asuu edelleen. Olen asunut muutaman vuoden myös Turussa ja ison osan elämästäni Oulussa. Olen naimisissa Timon kanssa. Lapsemme ovat jo aikuisia, kouluikäisiä lapsenlapsia on kaksi. Iihin olen muuttanut 2009.

 

Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnossa ICT-suunnittelijana.


Kouluaikoina olin useampana vuonna kiireapulaisena ja kesätöissä kukkakaupassa Kemissä, yhden joulusesongin järjestelin tilpehööriä Turun Tiimarissa. Opiskelurahoja tienasin myös kolmena kesänä silloisen Kemi OY:n tuotevarastolla ylösottajana. Olen tehnyt myös pitkän työuran lastenhoitajana sairaalan lastenosastolla – yhdeksän vuotta siitä tein infektio-osastolla kokonaan yötyötä. Voi sanoa että maskit ja käsidesit ovat tulleet tutuiksi.


Olen työpaikkani Jytyläinen luottamusmies ja Jyty Oulu ry hallituksen varajäsen.

Olen Iin kirkkovaltuuston varsinainen jäsen.

Olen yksi Iin lähiruokarenkaan Rekon perustajista, vaikkakin tällä hetkellä ylläpidossa taustatuen roolissa. Iin IlmastoAreenan ohjausryhmässä olen varapuheenjohtaja.

Vihreiden toiminnassa olen ollut mukana yli kymmenen vuotta, Iin Vihreissäkin jo kahdeksan. Olen tällä hetkellä Iin Vihreiden puheenjohtaja. Toimin Iin Vihreiden lisäksi Maaseutu- ja erävihreissä. Vihreiden vuoden järjestöaktiiviksi tulin valituksi 2018. 

Harrastukset

Viihdyn Iissä erinomaisesti, vapaa-aikaa vietämme usein mökillä, joka ei kovin kaukana olekaan. Keväisin ikkunalaudat täyttyvät kukkien ja hyötykasvien taimista, joita sitten kasvatellaan pihalla ja mökillä. Ulkona liikkuminen ja retkeily on mukavaa – lenkkeily, hiihto, lumikenkäily, geokätköily, pyöräily. Sulkapallo, sähly ja kuntosalilla käyminen ovat nyt varotoimina olleet tauolla. Tapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja kaipaan. Olen mukana usean yhdistyksen toiminnassa, osassa hyvinkin aktiivisesti, joissakin kannatuksen vuoksi. Kirjat ovat minulle tärkeitä, nykyään tulee lukemisen lisäksi kuunneltua paljon – äänikirja on hyvä lenkkikaveri.  Yritän opiskella kansalaisopistossa venäjän kieltä. Onneksi opettaja on paitsi taitava niin kannustava ja ymmärtäväinen. Vaikka motivaatiota ja intoa riittää, edistyn hitaasti ja kotitehtävät ovat useammin tekemättä kuin tehtynä.

Yhteystiedot:

p. 050 4107060
helihannele.haapaniemi@gmail.com
https://www.facebook.com/hhhaapaniemi/

 

Nykyiset kunnalliset luottamustehtävät

Kuluva valtuustokausi on tuonut uusia haasteita ja ennakoimattomia asioita tapahtuu tulevaisuudessakin suunniteltujen muutosten lisäksi. Kunnilta vaaditaan muutoskykyä ja joustavuutta.Tarvitsemme päätöksentekoon yhteistyöhaluisia ihmisiä, joilla on rohkeutta ja valmiuksia tehdä vaikeitakin päätöksiä. Ilmaston muuttuminen on todellinen uhka – ellei sitä saada hallittua, pitkällä tähtäimellä oikeastaan millään muulla ei ole väliä. Ii on edelläkävijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja sitä linjaa on määrätietoisesti jatkettava. Olen innostunut ja ylpeä Iin rohkeista ratkaisuista. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tulee entistä enemmän huomioida kaikessa toiminnassa. Kestävien ratkaisujen pitää tulla meille kaikille helpommiksi ja halvemmiksi, asiat eivät edisty, jos hyvistä valinnoista joutuu maksamaan enemmän.

Olen toiminut Iin edustajana seudullisessa joukkoliikennejaostossa 2013 alkaen. Kuljen itsekin päivittäiset työmatkat Ouluun melkein aina bussilla. Tosin vuoden ajan olen nyt tehnyt lähes kokonaan etätöitä niin kuin moni muukin. Koronarajoitusten aiheuttama joukkoliikenteen käytön tilapäinen vähentyminen ei poista sujuvan joukkoliikenteen kehittämisen tarvetta. Lähijunaliikenne ja seisakkeet Iin kunnan alueella edistäisivät työmatkaliikennettä etelään ja pohjoiseen ja lisäisivät kunnan vetovoimaa asua ja yrittää. Joukkoliikenne kattaa kuitenkin vain pienen osan liikkumistarpeista. Sen ohella on edistettävä vähäpäästöistä henkilö- ja tavaraliikennettä. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla turvataan lasten koulutiet ja helpotetaan kaikenikäisten asiointia. Kevyen liikenteen väylät ovat tärkeä ja ahkerasti käytetty liikuntapaikka. 

Olen ollut yhdyskuntalautakunnan jäsen kuluvalla valtuustokaudella. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja innostava – ongelmakohtiakin ratkotaan hyvässä yhteistyössä. Kuntalaisilta tulee lähes päivittäistä palautetta eri viestintäkanaviin esimerkiksi tiestön talvikunnossapidosta ja liikuntapaikkojen ylläpidosta. Covid 19 –pandemian myötä kuntien lähiliikuntapaikkojen tärkeys ja luonnon merkitys asukkaiden vapaa-ajanviettokohteina on korostunut entisestään.

Sujuvan ja tasa-arvoisen arjen rakentaminen ja ylläpitäminen kaikille kuntalaisille elämäntilanteeseen ja ikään katsomatta, ympäristönäkökulman huomioiminen päätöksenteossa sekä kunnan vetovoimatekijöiden kehittäminen – siitähän tässä lyhyesti sanottuna on kyse. Vaikka sote-uudistus toteutuisi, paineet talouden sopeuttamiseksi jatkuvat. Haasteet ja ratkaisut näkyvät myös infrastruktuurissa, kiinteistöjen ja teiden ylläpidossa, lumen aurauksessa ja siinä, millaiset paikkakunnan liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat. 

Kirjastojen tuottamat monipuoliset palvelut ovat tärkeitä ihmisille, se on näkynyt selvästi myös koronarajoitusten aikana. Tutkimusten mukaan sujuva lukutaito kehittyy vain lukemalla aktiivisesti erilaisia tekstejä vapaa-ajalla. Kansalaisopiston opetus- ja kurssitoiminta sekä taiteen perusopetus mahdollistavat elinikäisen oppimisen ja kuntalaisten monipuolisen kehittymisen. Iissä on tunnistettu ammattimaisesti tuotetun kulttuurin ja taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnille sekä kunnan elinvoimalle. Kulttuuripitäjänä tunnetun Iin tuleekin jatkaa perinteitään järjestämällä Art Ii Biennaalia sekä vireää ympärivuotista residenssi- ja näyttelytoimintaa taidekeskus KulttuuriKauppilassa.

Tavoitteena reilu muutos ja ilmasto-oikeudenmukaisuus
Reilussa muutoksessa vähennetään samaan aikaan päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Ilmastotoimien kustannukset eivät saa kaatua heikoimmassa asemassa olevien niskaan tai ihmisille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta valita kestävämpää vaihtoehtoa. Reilu muutos on järkevää, suunnitelmallista ja oikeudenmukaista.

Myös tulevien sukupolvien ihmisoikeudet vaarantuvat, jos ilmastonmuutoksen hillinnässä ei onnistuta ja elämisen mahdollisuudet maapallolla heikkenevät olennaisesti. 

24.3.2021 Iin kirjaston ja kansalaisopiston Kohti kuntavaaleja -tapahtumassa vieraana Vasemmistoliiton Teijo Liedeksen kanssa.
Vähän on videossa äänessä ylimääräistä kaikua ja vastavaloa, mutta kyllä keskustelusta silti selvää saa.
Keskusteltiin mm. allaolevista teemoista.
1. Mitkä ovat puolueesi tärkeimmät vaaliteemat ja miten ne näkyvät täällä Iissä?
2. Miten Iin kunnan talous saataisiin jatkossa kestävämmälle pohjalle?
3. Iin kunnan eri alueiden tasapuolisesta kehittämisestä keskustellaan paljon. Miten kuntalaiset voisivat kokea tulevansa kuulluksi päätöksenteossa?
4. Iin kunta on vahvasti profiloitunut erilaisissa ilmastotoimissa. Ilmastotoimet ovat myös puolueiden vaaliohjelmissa esillä. Minkälaisia ilmastotoimia sinun puolueesi haluaa edistää?
5. Hyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat yksi kunnan vetovoimatekijöistä. Nättepori (ja kunnantalo) ovat huonossa kunnossa. Mitä tilanteelle tulisi tehdä?
6. Iin nuorisovaltuuston kysymys:
Mitä ajattelette nuorten syrjäytymisvaarasta etäkoulun aikana ja miten sitä voisi estää?
7. Demokratia-puun kysymyksiä, kysymykset chatin kautta

 

Olen kirjoittanut lyhyitä yhteevetoja valtuustokaudelta 2017- 2020, aina kunkin vuoden päätteeksi. Vuodelta 2021 yksi valtuustoaloite.

 

 

Paikallislehtien kirjoitukset valtuustokaudelta 2017- 2020