Tervetuloa IKIVIIN !

Helsingin seudun Ikivihreät ry (IKIVI) on vihreiden seniorijärjestö, joka tarkastelee luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä ikäihmisten  näkökulmasta. Jäsenemme ovat eri-ikäisiä ikäihmisiä, jotka haluavat aktiivisesti vaikuttaa elämisen laatuun maapallolla  ja  vanhenemisen oloihin meillä ja muualla. IKIVI on perustettu  keskustelun ja vaikuttamisen foorumiksi ikääntyville ja ympäristöstään kiinnostuneille. 

https://www.vihreat.fi/liity

https://www.vihreat.fi/kuukausilahjoitus

IKIVI on valtakunnallisen yhdistyksen Ikävihreät ry:n paikallisyhdistys ja Helsingin Vihreät ry:n jäsenjärjestö. Vuoden 2022 lopussa  IKIVIllä oli 29 jäsentä.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: kestävää kehitystä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. IKIVI edistää myös ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vireyttä sekä sosiaalisia, kulttuuriin ja terveyteen liittyviä oikeuksia, myös toimintakyvyn heiketessä. Tarkoituksena on myös tarjota jäsenistönsä asiantuntemus puolueen käyttöön päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi, toimia ikäihmisten tarpeisiin liittyvänä viiteryhmänä, keskustelun herättäjänä ja yhdyssiteenä sekä edistää eri ikäryhmien vuoropuhelua ja verkostoitumista.

Kaikkien ääni kuuluviin

Meistä on tärkeää, että ikäihmisten perustuslailliset oikeudet osallistua yhteiskuntaan ja politiikkaan toteutuvat. Yhteiskunnan asiat koskevat kaikenikäisiä, eikä sen kaikkein vanhimpia jäseniä tule jättää syrjään, kun heidän elämästään päätetään – ikäihmisten pitää näkyä ja heidän ääneensä kuulua kaikkialla, missä yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään.

Ikäsyrjintää vastaan

IKIVI vastustaa ikäsyrjintää ja puolustaa ikäihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Iäkkäidenkin tulee voida antaa monipuolinen panoksensa niin omaksi hyväkseen kuin koko yhteiskunnan hyödyksi.

Joukkoliikenne pois rajojen kahleista

Jo yhdistyksemme nimestä voi päätellä, että suhtaudumme joustavasti pääkaupunkiseudun kuntarajoihin, jotka useinkin tekevät joukkoliikenteestä liian kallista vähävaraisille ja suurelle osalle eläkeläisiä. Ikäihmisilläkin pitää olla varaa liikkua paikasta toiseen ja muuallakin kuin kotikunnassaan.

Tervetuloa – ota yhteyttä jo tänään!

Image 25

IKIVI Brysselissä, EU:n parlamentissa marraskuussa 2012