Maaseutu- ja erävihreiden mielestä kotimainen ruoantuotanto tulee säilyttää. Ruoka ei ole itsestäänselvyys. Huoltovarmuus on tuottajan ja kuluttajan yhteinen intressi. Yhtä tärkeää on myös se, että ruoan tuottaja saa siitä toimeentulonsa. ”Onkin todella hienoa, että...