Hangon Vihreät – Hangö Gröna ry

Koristeellinen kuva. Dekorativ bild.

  

Tervetuloa Hangon Vihreiden kotisivulle!

 

Meidän tavoitteenamme on saada vihreitä arvoja näkyviin ja kuuluviin myös Hangossa!

Luonto tulee säilyttää myös tuleville sukupolville ja jokaisen tulee päästä nauttimaan siitä jo nyt. Meillä Hangossa on vielä erityisvastuu sen säilymiseen, sillä Hankoniemen luonto on aivan ainutlaatuinen verrattuna muuhun Manner-Suomeen. Luonnontilainen ympäristö luo asumisviihtyvyyttä, takaa ulkoilu ja retkeilymahdollisuudet, sienestyksen, marjastamisen, mutta ennen kaikkea luo elinmahdollisuudet useille lajeille luonnossa.

Tasa-arvoa tulee noudattaa kaikessa.

On sitten kyse sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, iästä, rodusta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Köyhyyden poistaminen on tasa-arvon kannalta ehdoton edellytys. Jokainen meistä voi olla joskus heikko. Silloin julkisen vallan tulee huolehtia elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Kuntien lakisääteisenä tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa.

Hangossa määrärahat kulttuurille ovat alimitoitetut ja sen osuutta tulisi kasvattaa huomattavasti. Näin mahdollistetaan entistä laajempi toiminta ja tarjonta niin tapahtumille, kansalaisopiston sivistystyölle sekä tukea taiteen tekemistä.

Nykyinen koulutusmahdollisuus on pidettävä minimitavoitteena, mutta tulisi pyrkiä lisäämään mahdollisuutta saada toisen asteen koulutusta myös Hankoon. Ylipitkät opiskelumatkat eivät innosta nuoria ja liian helposti opiskelu keskeytyy ja syrjäytymisen riski kasvaa.

Haluamme tuoda uusia ihmisiä mukaan päätöksentekoon, erityisesti nuoria. Hyvän ilmapiirin ja viihtyvyyden kannalta päätöksenteon avoimuuus kunnallisella tasolla on ehdoton edellytys ja sitä ajamme eteenpäin!