Tervetuloa Ikävihreiden sivuille!

Ikävihreä joka valtuustoon ! kevään 2021 kuntavaaleissa

Ikävihreät ry valtakunnallinen vihreiden seniorijärjestö, joka haluaa olla päättämässä ikäihmisiä koskevista asioista. Jäsenemme ovat  eläkkeellä , mutta aktiivisesti mukana vaikuttamassa ikäihmisiä koskevaan päätöksentekoon. Meihin voi liittyä jäseneksi Vihreät Liitto ry:n kautta.

Ikävihreillä oli vuoden 2019 lopussa yksi paikallisyhdistys, Helsingin seudun Ikivihreät ry (IKIVI), ja 32 henkilöjäsentä. Henkilöjäsenistä yhdeksän kuului myös IKIVIin. Koko jäsenmäärä oli 57.

Ikävihreät on perustettu vuonna 2013.  Yhdistys  on Vanhustyön Keskusliiton jäsenjärjestö.

Kaikkien ääni kuuluviin
Suomen 5,6 miljoonasta asukkaasta eläkeläisiä on 1,5  miljoonaa. Vanhusten määrä nousee, kiitos hyvän terveydenhuollon ja koulutuksen. Samalla ikäihmiset ovat entistä terveempiä ja aktiivisempia.

Meistä on tärkeää, että ikäihmisten perusoikeudet toteutuvat. Syrjimättömyys ja oikeus osallistua yhteiskuntaan ja politiikkaan. Yhteiskunnan asiat koskevat kaikenikäisiä.  Ikäihmisten pitää näkyä ja heidän ääneensä kuulua kaikkialla, missä yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään. Toisaalta henkilön  terveyden heiketessä, henkilöllä on iästä riippumatta oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joista valtio ja kunnat vastaavat.

Nykytilanteessa meitä kiinnostavat  ilmastokysymykset, vanhuspalveluiden huolestuttava tilanne, SOTEn kehitys ja vaikutukset, vanhuspalvelulain käytännön toimeenpano ja vanhusten asioita koskevat kansalaisaloitteet.

Ikäsyrjintää vastaan
Ikävihreät vastustaa ikäsyrjintää ja puolustaa iäkkäiden perus- ja ihmisoikeuksia. Ikäihmiset eivät ole kestävyysvajeen syy. Päinvastoin, ikäihmiset antavat merkittävän ja monipuolisen panoksen niin omaksi kuin koko yhteiskunnan hyödyksi. Ikäihmiset maksavat veroa eläkkeestään sekä hoitavat puolisoaan, vanhempiaan ja lapsenlapsiaan. He myös täyttävät teatteriesitysten ja konserttien katsomot sekä kansalais- ja työväenopistojen kurssit.

Ikävihreät Euroopassa

Ikävihreät ry on Euroopan Vihreiden Senioreiden (ENGS) jäsen ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan hyvään, ihmisarvoiseen ikääntymiseen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Tervetuloa – ota yhteyttä jo tänään!

 

 Ikivihreät Scan 122560000ABC1