Turvataan ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuus

Kuntavaaliohjelma
Vihreä kunta huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä
 • Raisio säilyttää virkistysalueet ja luontopolut. 
 • Kaavoitettaessa Raisio kuuntelee asukkaita sekä huolehtii lähiluonnon säilymisestä ja viihtyisistä asuinalueista. 
 • Raisio huolehtii luonnon monimuotoisuuden säilymisestä kaupungin metsissä ja kaikilla viheralueilla. 
 • Raisio perustaa yhdessä Turun kanssa Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen. 
 • Raisio laatii ympäristöohjelman.
Vihreä sivistyskunta satsaa koulutukseen
 • Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadun turvaamiseksi Raisio pitää ryhmäkoot riittävän pieninä ja opetuksen tukitoimet kattavina. 
 • Laadukas koulutus pitää Raision elinvoimaisena. 
 • Koulukuraattorin ja psykologin palveluja on riittävästi. 
 • Lapsilla, nuorilla ja henkilöstöllä on terveelliset ja turvalliset oppimis- ja työympäristöt.
 • Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat kaikkien saatavilla.
Vihreä kunta huolehtii hyvinvoinnista ja terveydestä
 • Raisio panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan. 
 • Terveyspalvelut pidetään Raisiossa laadukkaina. 
 • Raisio säilyttää Olkkarin ja kehittää muitakin matalan kynnyksen palveluita. 
 • Yhdenvertaisuus toteutuu kaikessa Raision toiminnassa. 
 • Raision päätöksenteko on osallistavaa ja avointa, mikä vähentää syrjäytymistä ja vahvistaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta.
Vihreä kunta hoitaa työllisyyttä ja taloutta
 • Työntekijöidensä ammattitaidosta ja hyvinvoinnista huolehtimalla Raisio turvaa kustannustehokkaat palvelut. 
 • Pienyrittäjyyttä tukemalla Raisio säilyttää elinvoimaisuutensa.
 • Raisio ottaa kaikissa investointi- ja hankintapäätöksissään huomioon kestävän kehityksen ja kiertotalouden sekä käyttää lähialueen yrittäjien palveluita. 
 • Raisio tekee aktiivista yhteistyötä lähikuntien kanssa.

Yhdessä kohti vihreämpää Raisiota

Raision seudun Vihreät on yksi Vihreän liiton yli 200 yhdistyksestä. Meille tärkeitä tavoitteita ovat laadukas koulutus, ympäristö, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi. Haluamme huolehtia palveluiden laadusta Raisiossa. Kunnallisten palveluiden tarjoamisessa tärkeintä on niiden vaikutus ihmisten elämänlaatuun.

Haluatko sinäkin tehdä Raisiosta entistä toimivamman ja vihreämmän kaupungin?

Kaikkia tarvitaan – voit valita juuri sinulle sopivan tavan osallistua!

Tule mukaan!