Armon Vihreät

Armon Vihreät on Vihreiden valtakunnallinen jäsenyhdistys, joka edustaa positiivista suhtautumista uskontoihin. Kiteytämme toimintamme kolmeen asiaan:

  • Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus omaan uskontoon tai vapaus olla uskomatta mihinkään. Tämän kunnioittaminen ja vakavasti ottaminen on tärkeä lähtökohta yhteiskunnallisessa toiminnassa.
  • Ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ei voida tinkiä.
  • Vihreys ja uskonto eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.

Tarkemmin asia ja perustiedot ovat ilmaistu teeseissä.